Visi,Misi & Lagu

 

 

visi

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

misi

 MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

matlamat

 SMK TINGGI BATU PAHAT BERHASRAT MELAHIRKAN INSAN BERILMU, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK  MULIA , BERWAWASAN, BERDAYA SAING DAN BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM MENANGANI TUNTUTAN-TUNTUTAN KE ARAH PENCAPAIAN WAWASAN 2020 SEJAJAR DENGAN KEHENDAK FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN BERLANDASKAN RUKUN NEGARA.

objektif

 * KEUNGGULAN AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN

SAHSIAH PELAJAR.

* PENGUKUHAN KETRAMPILAN KEPIMPINAN.

* SUASANA SEKOLAH YANG KONDUSIF DAN SELAMAT.

* PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN YANG CEKAP

DAN BERKESAN.

* PERHUBUNGAN SEKOLAH-RUMAH-KOMUNITI YANG

BAIK DAN MESRA.

moto

 NUNC AUT NUNQUAM

NOW OR NEVER

KINI ATAU KECEWA

falsafah

 KESEMPURNAAN PENDIDIKAN KEARAH SAHSIAH YANG MANTAP DAN MATANG

lagu

 LAGU 

SMK TINGGI BATU PAHAT

Berzaman Kau Tegak Berdiri

Jasamu Diingati Dari Dulu Hingga Kini

 Sekolah Tinggi Kau Dikenali

 Kami Putra Dan Putrimu, Penuh Jiwa Berbangga

 Kau Gemilang, Kau Cemerlang

 Sekolah Tinggi Kami Julang

 Kini Atau Kecewa

 Itu Moto Perjuangan,Landasan Kami Semua

 Untuk Ke Mercu Jaya

 Kami Putra Putrimu

 Setia Rela Berjuang

 Setiap Ketika Sepanjang Masa

 Sekolah Tinggi Kaulah Kami